Par Biedrību Domesnes
----------------------------
Jaunumi
----------------------------
Idejas, Projekti
----------------------------
Atradumi
----------------------------
Kuģniecība Latvijā
----------------------------
Literatūra
----------------------------
Mūždien mainīgais Kolkasrags
----------------------------
Kontakti
----------------------------
Citas mājaslapas

info eng. info ger. info rus.

Dendrohronoloģija

Sadarbības partneri

Valsts kultūrkapitāla fonds Rīgas brīvostas pārvalde Biedrība Rīgas kuģis Kolkas pagasta pārvalde

Jaunumi

2018. gads

24.augusts.2018. Biedrība “Domesnes” veikusi kuģa vraka daļu zinātnisko izpēti

2017. gada 5. janvārī Kolkas liedagā tika izskalotas kuģa vraka daļas - 7 kuģa brangu daļas un 1 apšuvuma dēlis, kas ir apjomīgākais visu laiku izskalojums Kolkasraga apkārtnē un visticamāk ir viena kuģa vraka fragmenti, jo tie tika atrasti izklaidus, nelielā, apmēram 450 m garā posmā, no Kolkas Tautas nama līdz teritorijai iepretī īpašumam “Ūši” (uz ziemeļiem no Tautas nama). Biedrība vērsās pie Valts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas, kuras pārstāvji apsekoja izskalotos priekšmetus un, konsultējoties ar ārzemju kolēģiem, ieteica noteikt izskalojuma koksnes vecumu.
Š. g. aprīlī biedrība, ņemot vērā speciālistu ieteikumus, iesniedza projekta pieteikumu Kultūrkapitāla fondam ar mērķi veikt kuģa vraka daļu zinātnisko izpēti, izmantojot radioaktīvā oglekļa datēšanas metodi (14C analīzi). Biedrības projekts tika atbalstīts un vajadzīgais finansējums 204,00 EUR apmērā piešķirts. Jūnija sākumā 2 koksnes paraugi analīžu veikšanai tika nosūtīti Tartu Universitātes Ekoloģijas un Zemes zinātņu institūta laboratorijai. Jūlija beigās biedrība saņēma analīžu rezultātus, kas parāda, ka kuģa detaļu vecums visticamāk attiecināms uz 19. gs. otro pusi/beigām (analīžu rezultātus var apskatīt šeit). Iegūtā informācija palīdzēs interpretēt atradumu, kad tas tiks izstādīts publiskai apskatei.
Kaut arī Kolkas piekrastē regulāri tiek atrastas zemūdens mantojuma liecības – nogrimušu kuģu vraku fragmenti, iepriekš tās piederības vietā – Kolkā nekad nav tikušas izstādītas. Biedrība izskalotos priekšmetus ir ņēmusi savā aprūpē un ir nodoms tos sadarbībā ar Dundagas novada pašvaldību izstādīt publiskai apskatei brīvdabas ekspozīcijā Kolkā.

Radioaktīvā oglekļa datēšanas metode ir nogulumu un arheoloģisko objektu absolūtā vecuma noteikšanas metode pēc radioaktīvā oglekļa izotopa 14C daudzuma oglekli saturošos materiālos. (Vairāk par metodi: M. Zunde. Par radioaktīvā oglekļa (14c) datēšanas metodi un tās pielietošanu arheoloģijā. Latvijas vēstures institūta žurnāls. 2011. Nr.4., 95.–119. lpp. vai https://www.lvi.lu.lv/lv/LVIZ_2011_files/4numurs/M_Zunde_Par_radioaktiva_oglekla_LVIZ_2011_4.pdf

Informāciju sagatavoja projekta vadītāja Dženeta Marinska. Tel. 29475692, e-pasts: dzenetam@gmail.com

Valsts kultūrkapitāla fonds

2017. gads

05.janvāris.2017. Jaunais gads sācies ar jauniem pārsteigumiem - šorīt no Kolkas pagasta pārvaldes vadītāja Alda Pinkena uzzinājām, ka jūras krastā pie Kolkas Tautas nama Inese Dāvidsone atradusi kaut ko interesantu:) Un patiesi - jūras krastā, 450 m garā posmā līdz pat Ūšu mājām izskalotas 7 pamatīgas burukuģa brangas.

Branga

Vairāk par atradumu šeit!

2016. gads

21.oktobrī.2016. Pūšot noturīgiem austrumu vējiem jūras ūdens no Baltijas jūras caur Dāņu šaurumiem sadzīts Ziemeļjūrā. Līdz ar to Kolkasragā ūdens diezgan tālu atkāpies un ap drupām šobrīd lieli plašumi. Tā būs tikai īsu brīdi līdz norims vai mainīsies vēja virziens.

Kolkasrags
Kolkasrags 21.10.2016.

Atkāpjoties jūrai atkal skatam atklājies vraks pie Ūšu mājām, kas redzēts arī 2013.gada martā. Pirmais par to ziņoja Andris Bramanis. Tas atrodas ūdenī kādus 25-30 m no kārklu-priežu joslas. Vraka redzamās daļas garums varētu būt 5-10 m, diemžēl viļņošanās dēļ nevarēja to viscaur apskatīt. Izskatās, ka tā bijusi paliela zvejas laiva.

Vraks
Vraks netālu no Ūšu mājām.

Izstāde

Ortelius 1574

Toma nāss vai Baznīcas rags jeb Senā Kolkasraga ainava

Senāk vārdu došanai vietām bija eksistenciāla nozīme – cilvēki deva vārdus vietām, kas viņiem bija svarīgas, tādējādi savā ziņā veidojot mentālu karti, lai varētu ikdienā orientēties telpā. Dzīvesveidam mainoties, nozīmi ieguva jaunas vietas, senākos nosaukumus nododot aizmirstībai. Tā noticis arī ar Kolkasraga un tā apkārtnes senajiem nosaukumiem.

Sava veida priekšstatu par vēsturisko ainavu sniedz senās kartes, ar kuru palīdzību iespējams izsekot arī vietvārdu likteņgaitām. Par Kolkasragu atrodams bagātīgs seno karšu materiāls, un tur sastopamie vietu vārdi pamudinājuši izzināt to nozīmes. Seno karšu izstādi papildina Kolkas pamatskolas bērnu zīmējumi – iztēlotā Kolkasraga ainava, ko rosinājusi pieejamā informācija – vietvārdu skaidrojumi un leģendas. Izstādes organizatori ar šo izstādi vēlas rosināt apmeklētājus izzināt seno Kolkasraga ainavu. Izstāde veltīta Eiropas kultūras mantojuma dienām Latvijā, kas 2016. gadā aicina pievērst uzmanību kultūrainavai.

Dāvidsone Anna

Izstāde apskatāma Kolkas pamatskolas 2.st. gaitenī skolas darba laikā.

Laipni lūgti!

Izstāde būs atvēta līdz 2016.gada 4.oktobrim.

Izstādes afiša.

14.jūnijā.2016. Konkurss par biedrības Domesnes logo zīmējumu ir noslēdzies. Esam saņēmuši 2 piedāvājumus, taču uzvarētājs nav izvēlēts. Par atsaucību un uzdrīkstēšanos biedrība piešķir veicināšanas balvas abiem dalībniekiem - Agitai Kalniņai un Sigitai Prizevai, braucienu 1 personai ar motorlaivu uz Kolkas bāku. Kad tiks organizēts brauciens, uzaicināsim tam pievienoties, paziņojot personiski. Iesūtītos darbus varat aplūkot šeit un šeit. Vēlreiz pateicamies par dalību!

Konkurss!!!

Biedrība Domesnes vēlas iegūt savu vizuālo indentitāti, tāpēc izsludina biedrības logo zīmējumu konkursu. Darbus konkursam var iesniegt no 2016.gada 5.maija līdz 2.jūnijam, iesūtot tos uz e-pastu dzenetam@gmail.com.
Balva - konkursa uzvarētājam un 3 viņa draugiem brauciens ar motorlaivu uz Kolkas bāku.
Ar konkursa nolikumu iespējams iepazīties šeit. Biedrības buklets pieejams šeit.

16.aprīlī.2016. Šeit varat iepazīties ar biedrības pagājušajā gadā paveiktajiem darbiem - Biedrības paveiktais 2015.gadā. Pārskatu sagatavoja biedrības valdes priekšsēdētāja Dženeta Marinska.

15.aprīlī.2016. Pie Zēņu dīķa atpūšas ronēns. Dzīvs, veselīgs. Lūdzu netraucēt un pieskatīt suņus!

Ronēns
Ronēns sauļo vēderu.

29.martā.2016. Jauns atradums - neliela, bet glīta laivas brangas daļa. To Kolkas liedagā netālu no Tautas nama pamanīja Baiba Šuvcāne. Tagad tā papildinājusi mūsu jau gandrīz 100 priekšmetu lielo, galvenokārt no jūras izskaloto, krājumu. Kādreiz to ceram izstādīt plašākai auditorijai pieejamā veidā.

Laivas branga
Laivas branga.

. . . . .

2015. gads

2014. gads

2013. gads

. . . . .

uz augšu