Par Biedrību Domesnes
----------------------------
Jaunumi
----------------------------
Idejas, Projekti
----------------------------
Atradumi
----------------------------
Kuģniecība Latvijā
----------------------------
Literatūra
----------------------------
Mūždien mainīgais Kolkasrags
----------------------------
Kontakti
----------------------------
Citas mājaslapas

info eng. info ger. info rus.

Dendrohronoloģija

Sadarbības partneri

Rīgas brīvostas pārvalde Biedrība Rīgas kuģis Kolkas pagasta pārvalde

Par dendrohronoloģiju.

Kā uzzināt cik vecs ir vraks, kas guļ jūras dzelmē vai kuģa koka branga, kas izskalota krastā?

Ir labi, ja vēsturnieki pēc seniem rakstiem vai pēc konkrētiem atradumiem var uzzināt nogrimušā kuģa bojāejas apstākļus. Diemžēl tas iespējams tikai retos gadījumos, un jo kuģis vecāks, jo mazāk šādu iespēju.

Par laimi, atbildes par kuģa vai tā daļu vecumu var sniegt ne tikai iepriekš minētie avoti, bet arī zinātniskās laboratorijas. Atkarībā no izpētes metodes un dažādiem apstākļiem šīs atbildes var būt vairāk vai mazāk precīzas.

Viena no precīzākajām šajā jomā ir dendrohronoloģija, kura pie labvēlīgiem apstākļiem var pat, piemēram, 1000 gadus senam kuģim noteikt precīzu tā tapšanas gadu, kā arī aptuveni - tam izmantoto kokmateriālu sagādes vietu.

Dendrohronoloģija balstās uz koku gadskārtas raksturojošo parametru, galvenokārt platuma vai blīvuma, analīzi. Ik gadu kokam izveidojas jauna gadskārta, un tās platums (vai blīvums) ir atkarīgs no ikgadēji mainīgo vides faktoru, galvenokārt - no klimatisko faktoru - ietekmes. Jo šī ietekme kokam ir labvēlīgāka, jo lielāks attiecīgā gadā ir koksnes pieaugums. Mainīgajiem vides faktoriem ik gadus mainoties, attiecīgās teritorijas vienas sugas kokiem, kurus vienlaicīgi un līdzīgi ietekmējuši šie faktori, ilgākā laikposmā parasti veidojas tieši konkrētam laikam un reģionam raksturīgs gadskārtu platuma (blīvuma) raksts.

Sinhronizējot mūsdienās augošu koku gadskārtas ar senākas koksnes (piemēram, no senām celtnēm, krastu stiprinājumiem, dabiski kritušiem un apraktiem vai nogrimušiem kokiem) gadskārtām, var izveidot nepārtrauktas ilggadīgas gadskārtas raksturojošo datu laikrindas (gadskārtu hronoloģijas jeb dendrohronoloģiskās skalas). Senākās no Latvijā izstrādatajām gadskārtu absolūtajām hronoloģijām attiecas uz vairāk nekā 1000 gadus senu laikposmu, b et Vācijā izstrādātās ozola un priedes gadskārtu absolūtās hronoloģijas kopumā aptver vairāk nekā 12400 gadus ilgu periodu. Klimatiskie faktori, kā arī lēnāk mainīgie meža augšanas apstākļi dažādos reģionos mēdz stipri atšķirties. Tāpēc ir svarīgi šīs hronoloģijas izstrādāt katram reģionam atsevišķi, darbam izmantojot plašu paraugu klāstu.

Kā Jūs jau noprotat, jo senāka koksne, jo mazākas iespējas tās paraugus iegūt. Nav īpašu problēmu iegūt koksnes paraugus, kas saturētu informāciju par pēdējiem 200 gadiem. Vecākus var atrast senās celtnēs. Bet arī šīs celtnes laika gaitā ir degušas, remontētas, pārbūvētas. Pavisam sena koksne ir liels retums, un tā, īpaši mūsdienās, turpina strauji iet mazumā.

Dendrohronoloģiskā skala
Gadskārtu ilggadīgās hronoloģijas sastādīšanas princips. Attēls no www.wageningenur.nl.

Kā mēs varam palīdzēt?

Jo stiprākus pamatus mēs ieguldīsim zemūdens mantojuma izpētē, jo lielāka būs informatīvā atdeve. Pēc iespējas plašākam atbalstam dažādām ar arheoloģiju saistītām pētniecības nozarēm jākļūst par vienu no Biedrības Domesnes galvenajiem darbības virzieniem.

Palīdzot zinātniekiem veidot un nostiprināt šīs gadskārtu hronoloģijas, mēs varam palīdzēt datēt un atklāt būvmateriālu izcelsmes aptuveno vietu ne tikai Latvijas piekrastē nogrimušajiem kuģiem. Arī Latvijā būvēti vai no Latvijas kokmateriāliem Eiropā būvētu burukuģu vraki var tikt atklāti jebkurā pasaules vietā.

Biedrība Domesnes ir uzsākusi sadarbību ar Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūta Dendrohronoloģijas laboratoriju.
Vairāk par laboratorijas darbu - LU LVI Dendrohronoloģijas laboratorija.

Biedrība centīsies vākt un apkopot datus par pieejamo senās koksnes materiālu gadskārtu hronoloģiju papildināšanai un nodos to tālāk profesionāļu rīcībā. Jāapzinās, ka ikvienai sekmīgi izstrādātai ilggadīgai gadskārtu absolūtai hronoloģijai var būt izšķiroša nozīme citu attiecīgā rajona kultūrvēsturisko objektu precīzā datēšanā.
Iespējamie meklēšanas virzieni būtu:

Šī sadaļa tiks papildināta. Pateicība LU LVI Dendrohronoloģijas laboratorijas vadītājam Dr.biol. Mārim Zundem par palīdzību tās tapšanā.

uz augšu