Domesnes.a.21.1. Kolkasraga apkārtne. 23.07.2013. Branga. Atrasta līča liedagā pretim Kolkas luterāņu baznīcai. Garums 2,2 m. Platums 15,5-18,5 cm. Urbējgliemeņu? ejas, d=4-6mm (urbējgliemenes Baltijas jūrā nav sastopamas).

atradums
tiek skat. branga branga branga branga