Domesnes.a.19.1. Kolkasraga apkārtne. 2012. Nagla. Atrasta liedagā.

atradums
tiek skat. branga